Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Công Huỳnh)

Tài nguyên dạy học

-------GÓC TIỆN ÍCH---------

----------TRANSLATOR--------

<<<< < KẾT NỐI > >>>>


<<< < NGHE NHẠC > >>>


-----CÁC NƯỚC TRUY CẬP----

free counters

-----------Thống kê-------

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường TH Lam Sơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch BDTX 14-15

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:58' 25-09-2014
  Dung lượng: 85.0 KB
  Số lượt tải: 346
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC
  TRƯỜNG TIÊỦ HỌC LAM SƠN
  ----------------------


  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC 2014-2015
  Tháng 9/2014


  PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC
  TRƯỜNG TH LAM SƠN
  –––––––––––––––––
  Số: 10/KHLS
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  –––––––––––––––––––––––
  B’Lao, ngày 20 tháng 9 năm 2014
  
  
  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học
  Năm học 2014-2015
  –––––––––––––

  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT, Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
  Căn cứ tại văn bản số : 1076 /KH-SGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2014 của SGD&ĐT Lâm Đồng “ V/v Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non ,phổ thông và giáo dục Thường xuyên “ ;
  Thực hiện tại văn bản số : 232/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT TP Bảo Lộc “V/v Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mần non,phổ thông năm học 2014-2015”;
  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường tiểu học Lam Sơn
  I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014-2015:
  - Bồi dưỡng để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-Xã hội; đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đáp ứng nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của ngành.
  - Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm và tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ chức biên soạn đề kiểm tra có chất lượng; cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cấp tổ khối, trường học; nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, sử dụng trang thiết bị hiện đại vào công tác dạy và học.
  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và của Phòng GD&ĐT.
  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
  Tất cả cán bộ quản lý; giáo viên trong nhà trường đều phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung theo quy định.
  III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG:
  1. Nội dung bắt buộc: (60 tiết/năm học)
  a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học)
  - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2014- 2015; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo- CBQL của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT
  - Bồi dưỡng về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT về việc “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GD phổ thông”.
  - Tổ chức việc nghiên cứu, học tập và thực hành dạy học đại trà ở nhà trường tiểu học theo phương pháp lựa chọn, tự nghiên cứu theo địa chỉ Web . http://th-lamson-lamdong.violet.vn/ ( bồi dưỡng thường xuyên .)
  - Tổ chức cho tất cả cán bộ-giáo viên tiểu học nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về những tác hại của việc dạy học trước chương trình lớp 1, từ đó không cho trẻ học trước chương trình lớp 1.
  - Trường tiểu học Lam Sơn tiếp tục vận dụng có hiệu quả mô hình “Trường học mới” được triển khai theo Dự án “Trường học mới- VNEN” của Bộ GD&ĐT;
  * Lưu ý: căn cứ vào các nội dung trên, hiệu trưởng các trường dự kiến kế hoạch triển khai theo các hình thức: số tiết tự học
  Avatar

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

   
  Gửi ý kiến

  CƯỜI CHÚT XÍU

  DU LỊCH VIỆT NAM