Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Công Huỳnh)

Tài nguyên dạy học

-------GÓC TIỆN ÍCH---------

----------TRANSLATOR--------

<<<< < KẾT NỐI > >>>>


<<< < NGHE NHẠC > >>>


-----CÁC NƯỚC TRUY CẬP----

free counters

-----------Thống kê-------

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường TH Lam Sơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KH công nghệ thông tin năm học 2014-2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:48' 02-10-2014
  Dung lượng: 152.0 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
  (((((

  KẾ HOẠCH
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  Năm học 2014-2015

  PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG TH LAM SƠN
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số:10/QĐ LS

  
  
   B’Lao, ngày 25 tháng 9 năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập tổ Công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học
  Năm học: 2014-2015
   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH LAM SƠN

  - Căn cứ thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
  - Căn cứ điều 20 Điều lệ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;
  Thực hiện tại văn bản số 252/PGDĐT-CNTT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của PGD&ĐT V/v Hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015;
  - Theo đề nghị của chuyên môn nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Thành lập Tổ CNTT và NCKH của trường Tiểu học Lam Sơn, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
  1/ Ông: Phan Công Huỳnh Hiệu trưởng Tổ trưởng
  2/ Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy Phó HT Tổ phó
  3/ Ông: K’Wếu TPT Thành viên
  4/ Bà: Phạm Thị Hương Giáo viên Thành viên
  5/ Bà: Nguyễn Thị Vân Giáo viên Thành viên
  6/ Bà: Hứa Thị Loan Giáo viên Thành viên
  7/ Ô: Nguyễn văn Tần NV TB-TV Thành viên
  8/ Bà: Trương T Bích Hà Giáo viên Thành viên
  9/ Bà: Trần Thị Nguyệt Nhân viên Thành viên
  Điều 2: Nhiệm vụ của tổ CNTT:
  + Tư vấn, hướng dẫn cho CB, GV nhân viên trong đơn vị về công tác CNTT.
  + Cập nhật thông tin quản lý công chức(PEMIS) (V.EMIS) và các phần mềm quản lý của trường. Theo dõi ,cập nhật việc sữ dụng CNTT của giáo viên .
  + Tổ chức cho học sinh tham gia Hội thi Violympic Toán, Tiếng Anh trên mạng Internet.
  Điều 3: Các bộ phận liên quan và các Ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Như Điều 1; ( đã ký )
  Lưu : VT Phan Công Huỳnh

  PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC
  TRƯỜNG TH LAM SƠN

  Số: 10/KH/CNTT-LS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  B’Lao, ngày 25 tháng 9 năm 2014
  
  
  KẾ HOẠCH
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  Năm học 2014-2015

  Căn cứ tại công văn số 1680/SGDĐT –CNTT ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng V/v Hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin ( CNTT ) và nghiên cứu khoa học ( NCKH ) năm học 2014-2015 .
  Căn cứ tại công văn số 1647/SGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 9 năm 2014 V/v hướng dẫn tác dưỡng sinh hoạt chuyên môn ở tiểu học và tại văn bản số 1076/KH-ngày 24 tháng 6 năm 2014 V/v hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ,phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015 ;
  Thực hiện tại văn bản số 241/PGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Bảo Lộc V/v” hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2014-2015 .
  Thực hiện tại văn bản số :252/PGD-CNTT ngày 24 tháng 9 năm 2014 V/v: Hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015.
  Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015
  Nay trường tiểu học Lam Sơn triển khai kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2014 -2015, như sau:
  I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
  1. Tiếp tục quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
  Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức
   
  Gửi ý kiến

  CƯỜI CHÚT XÍU

  DU LỊCH VIỆT NAM