Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Công Huỳnh)

Tài nguyên dạy học

-------GÓC TIỆN ÍCH---------

----------TRANSLATOR--------

<<<< < KẾT NỐI > >>>>


<<< < NGHE NHẠC > >>>


-----CÁC NƯỚC TRUY CẬP----

free counters

-----------Thống kê-------

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường TH Lam Sơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  MẪU- KH BDTX của tổ CM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:16' 25-09-2014
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG ………
  Tổ:…….
                          
  Số: …..
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
  …, ngày tháng năm 201..
  

  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học: 2014-2015

  Tổ: …..

  Thực hiện kế hoạch số …. của trường (trung tâm) ….. , tổ …. xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 như sau:
  I. Mục đích bồi dưỡng:
  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

  II. Đối tượng bồi dưỡng
  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

  III. Nội dung, thời lượng, thời gian bồi dưỡng
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  a) Nội dung bồi dưỡng 1: 
  - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
  - Nội dung: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
  - Thời gian triển khai bồi dưỡng: …………..…………..…………..…………..……
  - Hình thức tổ chức: …………..…………..…………..…………..…………..……..
  b) Nội dung bồi dưỡng 2: 
  - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
  - Nội dung: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
  - Thời gian triển khai bồi dưỡng: …………..…………..…………..…………..……
  - Hình thức tổ chức: …………..…………..…………..…………..…………..……..
  2. Khối kiến thức tự chọn:
  - Thời lượng: 60 tiết/giáo viên/năm học.
  - Tra cứu và tải các tài liệu tại đường link sau: http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/ hoặc trang thông tin của Sở GDĐT Lâm Đồng: (http://lamdong.edu.vn/?ArticleId=a1a26240-77c7-4920-bc21-fc82aee4265c)
  - Hình thức bồi dưỡng: …………..…………..…………..…………..…………..……..
    - Tiến độ thực hiện tự bồi dưỡng:
  Thời gian thực hiện
  Số thứ tự và tên modul
  Mục tiêu cần đạt được
  Thời gian kiểm tra
  
  Tháng…năm…
  …
  …
  …
  
  …
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  IV. Phương thức đánh giá và xếp loại kết quả BDTX
  1. Phương thức đánh giá (Thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch)
  …………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
  2. Xếp loại
  Theo Điều 13, 14 của Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

  V. Tổ chức thực hiện
  1. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn
  …………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
  …………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
  2. Trách nhiệm của giáo viên
  …………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
  …………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…

               HIỆU TRƯỞNG                                                                   TỔ TRƯỞNG

  Avatar

  MẪU- KH BDTX của tổ CM

   
  Gửi ý kiến

  CƯỜI CHÚT XÍU

  DU LỊCH VIỆT NAM